Sportens ursprung

Ron Gaunt har arbetat med tjänstehundar och tog med sig idén om hur Nose Work skulle tränas från sitt egna arbete med hundarna i tjänsten.

Ron berättar att han upplever att det är många hundar som har sådant driv i sig av naturliga instinkter som att jaga och leta t.ex och som inte får utlopp för detta och i människornas ögon anses som att de inte passar in, genom Nose Work ges alla hundar en chans till att nyttja sina naturliga instinkter till en fördel för människorna de bor med och kontentan av detta är en trött och nöjd hund.

Historiken i denna sport är något vi inom Svenska Nose Work Klubben värdesätter och vill ha som grundtanke i Sverige.

Värdegrund

Nose Work utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa.

Nose Work en aktivitet för alla hundar är SNWK:s budskap och med det menar vi att alla hundar mår bra av att få använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet.

Sedan 1/1 2017 är det även en officiell tävlingsgren som också är öppen för alla hundar som har rätt att tävla enligt SKK´s regler och har klarat doftprovet.

Vi vill att du som vill tävla tänker på att även om aktiviteten Nose Work är bra för alla hundar är kanske inte miljön under en officiell tävling något som passar alla.

Den officiella tävlingssituationen kan vara både rörig och i miljöer som inte alla hundar alltid uppskattar och du som förare har ansvaret för att din hund är bekväm med situationen.

I regelverket finns begreppet ”gult band” och det innebär att man ska kunna delta med en hund som behöver extra utrymme omkring sig men hunden ska ändå känna sig bekväm att befinna sig i tävlingsmiljön.

Oavsett om det är träning eller tävling är hundens välbefinnande alltid det viktigaste.

Så även om Nose Work är en sport för alla är inte tävling i Nose Work nödvändigtvis en tävlingsform för alla och alla kan inte alltid vinna.

Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade